Kanser sayısı günümüzde oldukça artmakta ve her geçen gün kanser hastalığından hayatını kaybeden kişi sayısı çoğalmaktadır. Tüm bunların yanı sıra ölümcül bir hastalık olan kanserle baş etmek için