Günümüzde hem erkek hem de kadının iş hayatında yer alması bebek bakımı ve çocuk bakımında ihtiyaçları ön plana çıkarır. Bu nedenle de bakım hizmetlerinin temini hususunda farklı arayışlar