Yaşlılarda Arasında Obezite Neden Artıyor?

Yaşam standartları yükselmeye devam ederken, kilo alımı tüm dünya nufüsu için büyüyen bir sağlık tehdididir. Obezite, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yaygın olan ve tüm yaş gruplarını etkileyen kronik bir hastalıktır. Aslında, artık o kadar yaygındır ki bulaşıcı hastalıklar ve yetersiz beslenme gibi daha geleneksel halk sağlığı sorunlarının yerini hastalık sağlığının en yaygın ve önemli katkıları olarak almaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, küresel olarak yaklaşık 2,3 milyar yaşlı aşırı kilolu ve 700 milyondan fazla yaşlı obezdir. Orta ve yüksek sosyo-ekonomik gruplara ait çoğu yaşlı, hareketsiz yaşam tarzları ve azalmış fiziksel hareketlilik nedeniyle obeziteye ve obezite ile ilgili komplikasyonlara eğilimlidir. Obezite, bulaşıcı olmayan hastalıkların (BOH) başlamasına neden olan ve şiddetini artıran en önemli risk faktörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki yaşlıları etkileyen dünya çapında bir sağlık sorunudur. Yaşlılarda obezite, erken mortaliteye yol açan kronik morbiditelerin ve fonksiyonel bozuklukların erken başlamasına etkide bulunur.

Gelişmiş Ülkede Yaşlılar Obezite

Gelişmiş ülkelerdeki nüfus orantılı olarak daha fazla sayıda yaşlı erişkinin ileri yaşlara kadar yaşamaktadır ve bu yaş grubunda bile obezite prevalansı giderek artmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’ne ait yaşlılar arasında obezite prevalansı, 60-79 yaş grubuna ait kadınlarda % 42.5 ile erkeklerde % 38.1 arasında değişmektedir. Prevalans 80 yaş ve üzeri yaş grubuna ait yaşlılarda farklılık göstermektedir, yani kadınlarda % 19,5 ve erkeklerde % 9,6 civarındadır.

Nispeten, Avrupa’da obezite prevalansı biraz daha düşüktür, ancak yine de önemli bir sağlık sorunudur. Birleşik Krallık’ta yaşlılar arasında obezite prevalansı kadınlarda % 22 ve 75 yaş ve üstü erkeklerde % 12’dir. Bu istatistikler, dünyanın yaşlı nüfusunun oranı hızla arttığından rahatsızlık vermektedir.

Yaşlılarda Arasında Obezite Neden Artıyor?Avustralya‘da kilo alma yüzdesi o kadar yüksektir ki, 60-70 yaş arası erkekler ve kadınlar, yaşamdaki artışla kilo vermek yerine 20 yaş daha genç olduklarından ortalama olarak daha ağırdır. Avustralya çalışmaları, 60-69 yaş grubunda yaşlılar arasında obezite prevalansının erkeklerde yaklaşık % 24, kadınlarda % 30 arttığını, 80 yaş ve üstü yaş grubuna ait yaşlılarda ise daha az yaygın olduğunu göstermektedir. Araştırmalar, abdominal yağın arttığını bildiren Avustralyalı yaşlıların yüzdesinin yıllar içinde önemli ölçüde arttığını göstermektedir. Bel çevresi temel alındığında, Avustralya’da yaşlı erkeklerin % 30’undan fazlası ve yaşlı kadınların % 44’ü şu anda önemli ölçüde artmış BOH riski altındadır.

Hollanda‘dan yapılan araştırmalar obezitenin 60 yaş ve üzeri yaş grubuna mensup erkeklerin % 18’inde ve kadınların % 20’sinde mevcut olduğunu göstermektedir. Ayrıca bel çevresi artışı erkeklerde % 40’tan kadınlarda % 56’ya kadar değişmektedir. Fransa’da çalışmalar, yaşlılar arasında obezite prevalansının ilk yıllarda (1980-1991) nispeten sabit olduğunu, erkeklerde % 6.4-6.5 ve kadınlarda % 6.3-7.0 olduğunu göstermektedir.Ancak son yıllardaki çalışmalar obez yaşlılarda, hem erkeklerde hem de kadınlarda% 19.5’lik keskin bir artışı vurgulamaktadır. Bu yaygınlık oranı 70 yaşından sonra kademeli olarak, yani% 19.5’ten 13.2’ye düşmüştür.

İskoç Sağlık Araştırması, 10 yıl içinde (2003-2013), vücut kitle indeksi (BMI) özellikle kadınlarda olmak üzere 60-70 yaşlarındaki kişilerde artmaya devam ettikçe obezite prevalansının arttığını göstermektedir. Aynı dönemde 50 ile 70 yaş arasında her iki cinsiyette bel çevresi için (5-10 cm) artan bir eğri görüldü. İskoç Sağlık Araştırmasında bel çevresinde bu uygunsuz artış ve VKİ’de hafif bir artış, obez yaşlılarda sağlığa yatkınlık yaratan iç organlardaki yağ kütlesinde önemli bir artış ve zayıf doku kaybına işaret edebilir.

Gelişmekte Olan Ülkeler Obezite Prevalansı

Geçtiğimiz yıllarda, yaşlılar arasında obezite yalnızca yüksek gelirli ülkelerde bir sorun olarak görülüyordu, ancak trend şimdi değişiyor; Aşırı kilo ve obezite, düşük ve orta gelirli ülkelerde de, özellikle kentsel ortamlarda dramatik bir şekilde artmaktadır. Çeşitli araştırmalar, gelişmekte olan ülkelerde artan ekonomik gelişme ile birlikte ortalama vücut ağırlığı, fiziksel aktivite ve diyette önemli bir değişiklik olduğunu göstermektedir.

Obezite ve komorbiditelerinin bu bölgelerdeki artan sayıda nüfusu etkilemeye devam etme olasılığı yüksektir. Yaşam tarzı ve çevresel faktörler, obezite salgınını körüklemek için sinerjik bir şekilde hareket ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre, dünya genelinde yetersiz beslenen nüfusta bir azalma varken, aşırı beslenen nüfus 1,2 milyara yükselmiştir. Bir WHO raporu, 1 milyardan fazla yaşlı aşırı kilolu ve 300 milyonun obez olduğunu gösteriyor. 115 milyondan fazla insanın obezite ile ilgili sorunlardan muzdarip olduğu gelişmekte olan dünyada obezite sorunu artmaktadır.

sakarya escort - sakarya escort - sakarya escort - serdivan escort - escort Bodrum - halkalı escort - avrupa yakası escort - şişli escort - avcılar escort - esenyurt escort - beylikdüzü escort - beylikdüzü escort - şirinevler escort - ataköy escort - avcılar escort - esenyurt escort - deneme bonusu veren siteler -